Disclaimer

Jelen weboldalat (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Külügyi Műhely Alapítvány (székhely: 1043 Budapest, Erzsébet utca 19., adószáma: 18622784-1-41) kezeli.

Bevezetés

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. Önnek jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztatás céljából teszi.
Az Ön által készített valamennyi másolatnak (ide nem értve a weboldal merevlemezre mentett változatát) tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Külügyi Műhely Alapítvány. Minden jog fenntartva.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése a Külügyi Műhely Alapítvány, mint szerző írásos hozzájárulása nélkül.
Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába.

Felelősség

A weboldal tartalmát a Külügyi Műhely Alapítvány a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és a Külügyi Műhely Alapítvány döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel a Külügyi Műhely Alapítvány nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért.
A törvény által megengedett mértékig a Külügyi Műhely Alapítvány ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

Hiperhivatkozások

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti a Külügyi Műhely Alapítvány jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A Külügyi Műhely Alapítvány nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Beágyazott technológia

A weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. A weboldal használatával Ön elfogadja a weboldal használatának feltételeit. Azzal, hogy beágyazott technológiát használ a weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, a következő elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk:

Külügyi Műhely Alapítvány

e-mail cím: info@science-security.org
telefonszám: +36 30 473 3508

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: EVOLUTIONET Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Elérhetőség: www.Domain-Tarhely.net
Telefonszám: +36 30 503 1929

Egyéb rendelkezések

A Külügyi Műhely Alapítvány fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.